Jesteśmy na Facebooku
Oficjalny ranking zdawalności za 2023r.
Lider rankingu

w Trójmiejskich Rankingach Ośrodków Prawa Jazdy

Opinie o szkole

Zobacz opinie o naszej szkole na trójmiasto.plGoogle lub Facebooku

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami udzielimy wszelkich informacji !

Pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy – co dalej?

Pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy – co dalej?

Aby móc cieszyć się z posiadania prawa jazdy, należy dopełnić pewnych formalności, o których w egzaminacyjnym ferworze łatwo zapomnieć. Często po otrzymaniu pozytywnego wyniku wielu przyszłych kierowców odczuwa tak dużą radość i ulgę, że zapomina zapytać egzaminatora o dalsze postępowanie. Warto więc prześledzić krok po kroku całą procedurę, by wiedzieć, jak powinna ona wyglądać.

Profil Kandydata na Kierowcę

Swoją przygodę ze zdobywaniem prawa jazdy należy rozpocząć od wizyty w urzędzie. Trzeba złożyć tam wniosek o przyznanie numeru Profilu Kandydata na Kierowcę. Jest on niezbędny do tego, by móc zapisać się na kurs, a następnie przystąpić do egzaminu. Do wniosku powinno być dołączone między innymi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów oraz kolorowe, aktualne zdjęcia o wymiarach 35 × 45 mm. Z numerem PKK można udać się do ośrodka szkoleniowego i rozpocząć naukę.

Niezbędne formalności i opłaty

Aby móc ubiegać się o wydanie prawa jazdy, należy z pozytywnym wynikiem ukończyć dwie część egzaminu: teoretyczną i praktyczną. Po tej ostatniej przyszły kierowca otrzymuje arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, na którym zaznaczone są manewry, jakie wykonał. Jest to pewnego rodzaju formalne potwierdzenie, które w większości przypadków pozostaje jedynie wartościową pamiątką. Nie trzeba bowiem tego formularza nigdzie dostarczać. To na egzaminatorze ciąży obowiązek wprowadzenia do systemu teleinformatycznego niezbędnych danych. Arkusz może okazać się przydatny jedynie w sytuacjach spornych, gdy w systemie wystąpi jakiś błąd.

Następnym krokiem jest udanie się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania. Należy tam dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł. za wydanie dokumentu. W wielu urzędach można wnieść opłatę na miejscu, ale warto to zweryfikować. Jeżeli chcesz dokonać zapłaty wcześniej, możesz tego dokonać za pomocą przelewu, na portalu info-car lub tradycyjnie – na poczcie albo w banku.

Oczekiwanie na prawo jazdy

Po doręczeniu potwierdzenia i zleceniu wykonania blankietu pozostaje jedynie czekać. Cały proces powinien trwać do około 9 dni roboczych. Może się on jednak wydłużyć, na przykład, gdy w deklarowanych danych zostanie znaleziony błąd. Po otrzymaniu informacji, że prawo jazdy jest gotowe do odbioru, należy udać się do tego samego urzędu, gdzie składany był wniosek i zabrać ze sobą dowód lub paszport. 

Na koniec warto pamiętać, że za kierownicą może zasiąść jedynie osoba mająca odpowiednie uprawnienia. W związku z tym, aby nie narażać się na wysoki mandat, lepiej samodzielnie prowadzić pojazd, dopiero gdy prawo jazdy będzie już fizycznie w Twoich dłoniach.